Vinnetou III – 23. část on-line

10.05.2023 18:00

Old Shatterhandovi se podaří s Komanči vyjednat podmínky, za kterých propustí své zajatce. Dostane se mu podpory od náčelníkova syna Ma-rama.

Nejslavnější indiánský příběh o přátelství, čestnosti a odvaze náčelníka Apačů Vinnetoua a jeho bílého bratra Old Shatterhanda z pera Karla Maye on-line.

Vinnetou III