"; echo "

Agentura Harlekýn

"; $dnesnidatum=StrFTime("%Y%m%d%H%M", Time()); $vyberporad=mysql_query("SELECT p.id,p.terminy,p.nazev,p.popisek,p.hraji,p.terminy,p.nazev_seo FROM porad p,akce a WHERE p.id=a.id_porad AND datum>'$dnesnidatum' AND p.id_produkce='19' AND p.id!='0' AND p.zobrazit='1' group by p.id ORDER BY INSTR('AÁaáBbCČcčDĎdďEÉeéFfGgHhIÍiíJjKkLlMmNnOoÓóPpQqRrŘřSsŠšTtŤťUÚŮuúůVvWwXxYyÝýZzŽž',SUBSTRING(p.nazev,1,1)) ASC, SUBSTRING(p.nazev,2) ASC "); while ($vyberporad2=mysql_fetch_assoc($vyberporad)){ $zobrazit="ano"; echo "
"; echo "
\"".$vyberporad2["nazev"]."\"
"; echo "
"; echo "

".$vyberporad2["nazev"]."
"; echo $vyberporad2["popisek"]."
"; echo "Hrají: "; $hraji=unserialize($vyberporad2["hraji"]); for($x=0;$x<3;$x++){ if(($hraji[$x]["prijmeni"]!="0") AND ($hraji[$x]["jmeno"]!="0")){ if(empty($naladuj)){ $naladuj=$umelci[$hraji[$x]]["jmeno"]." ".$umelci[$hraji[$x]]["prijmeni"]; }else{ $naladuj.=", ".$umelci[$hraji[$x]]["jmeno"]." ".$umelci[$hraji[$x]]["prijmeni"]; } } } echo $naladuj."
"; unset($naladuj); unset($hraji); $blizkeakce=mysql_query("SELECT d.mesto,d.nazev,a.datum,a.schovat FROM akce a,vstupne v,sal s,divadlo d,porad p WHERE p.id=a.id_porad AND d.id=s.id_divadlo AND v.id_sal=s.id AND a.id_vstupne=v.id AND a.id_porad='".$vyberporad2["id"]."' AND a.datum>'$dnesnidatum' AND a.schovat!='1' AND p.id_produkce='19' ORDER BY s.id, a.datum ASC LIMIT 9"); $predchozidivadlo=""; $pocitadlo=0; while ($blizkeakce2=mysql_fetch_assoc($blizkeakce)){ if($predchozidivadlo!=$blizkeakce2["nazev"]){ if($pocitadlo!=0){ echo "
"; } echo "".$blizkeakce2["mesto"].", ".$blizkeakce2["nazev"]." "; if(!empty($vyberporad2["terminy"])){ echo $vyberporad2["terminy"]; }else{ echo substr($blizkeakce2["datum"],6,2).".".substr($blizkeakce2["datum"],4,2)."."; } $predchozidivadlo=$blizkeakce2["nazev"]; $pocitadlo=1; }else{ if(empty($vyberporad2["terminy"])){ if($pocitadlo<3){ echo ", ".substr($blizkeakce2["datum"],6,2).".".substr($blizkeakce2["datum"],4,2)."."; $pocitadlo++; } } } } echo mysql_error(); echo "

"; echo "

"; } if($zobrazit!="ano"){ echo "

V současné době nehrajeme žádné představení"; }else{ echo "
"; } echo "
Změna programu vyhrazena!
"; echo "
Termíny zájezdových představení agentury HARLEKÝN naleznete zde
"; echo "
Agentura HARLEKÝN s.r.o., Václav Hanzlíček, Jarníkova 1875, 148 00 Praha 4
tel./fax: 271 914 303, mobil: 602 339 731, e-mail: vhanzlicek@harlekyn.cz
"; if($tisk!="ano"){ // echo "
vytisknout     poslat e-mailem
"; ?> Bookmark and Share