Letní scéna Harfa 2022

Kalendář akcí

= MkTime(0,0,0, Date("m"), Date("d"), Date("Y"))){ if((StrFTime("%Y%m%d", Time()))==($year.$month.$to)){ $minuty=StrFTime("%H%M", Time()); }else{ $minuty="0000"; } //je v ten den nějaké představení mysql_query("SELECT a.id FROM akce a WHERE a.datum<'$year$month".$to."2359' AND a.datum>'$year$month$to$minuty'"); $jetamakce = mysql_affected_rows(); //echo $jetamakce; if($jetamakce>"0"){ echo "$text"; }else{ echo $text; } }else{ echo $text; } }///////////////// 0 měsíc ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $datumy = strtotime("now"); $month = StrFTime("%m", $datumy); $year = StrFTime("%Y", $datumy); // převod na korektní hodnoty $year = Date("Y", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $month = Date("m", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $count_days = Date("t", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); // počet dnů v měsíci // ke každému dni přiřadí jeho číslo v týdnu (1 = pondělí, ...) for($i=1;$i<=$count_days;$i++){ $date[$i] = Date("w", MkTime(0,0,0,$month,$i,$year)); if($date[$i]==0) $date[$i] = 7; } $first = $date[1]; // číslo prvního dne v měsíci (1 = pondělí, ...) ?> "; //echo ""; } } echo ""; if(!CheckDate($month, $day+1, $year)) break; // pokud neexistuje následující datum, ukončí cyklus } echo "
"; //zavináč potlačuje chybovou hlášku, kterou absolutně nechápu @DateLink2("", $count_days, $mesic." ".$year,$_GET["p2"]); // odkaz na měsíční statistiku echo ""; ?>
PoÚtStČtSoNe
"; // poslední den v týdnu if($x==0){ // první týden $end = 7-$first+1; }elseif($day+7>=$count_days){ // poslední týden $end = $count_days; }else{ // zbylé týdny $end = $day+7; } for($i=1;$i<=7;$i++){ echo ''; $day = $x*7+$i-$first+1; // na základě obou cyklů postupně počítá den if($date[$day] == $i){ DateLink($day, $day, $day,""); // odkaz na denní statistiku }else{ echo " 

"; ///////////////// 1 měsíc ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $datumy = strtotime("+1 month",strtotime("now")); $month = StrFTime("%m", $datumy); $year = StrFTime("%Y", $datumy); // převod na korektní hodnoty $year = Date("Y", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $month = Date("m", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $count_days = Date("t", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); // počet dnů v měsíci // ke každému dni přiřadí jeho číslo v týdnu (1 = pondělí, ...) for($i=1;$i<=$count_days;$i++){ $date[$i] = Date("w", MkTime(0,0,0,$month,$i,$year)); if($date[$i]==0) $date[$i] = 7; } $first = $date[1]; // číslo prvního dne v měsíci (1 = pondělí, ...) ?> "; //echo ""; } } echo ""; if(!CheckDate($month, $day+1, $year)) break; // pokud neexistuje následující datum, ukončí cyklus } echo "
"; //zavináč potlačuje chybovou hlášku, kterou absolutně nechápu @DateLink2("", $count_days, $mesic." ".$year,$_GET["p2"]); // odkaz na měsíční statistiku echo ""; ?>
PoÚtStČtSoNe
"; // poslední den v týdnu if($x==0){ // první týden $end = 7-$first+1; }elseif($day+7>=$count_days){ // poslední týden $end = $count_days; }else{ // zbylé týdny $end = $day+7; } for($i=1;$i<=7;$i++){ echo ''; $day = $x*7+$i-$first+1; // na základě obou cyklů postupně počítá den if($date[$day] == $i){ DateLink($day, $day, $day,""); // odkaz na denní statistiku }else{ echo " 

"; ///////////////// 2 měsíc ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $datumy = strtotime("+2 month",strtotime("now")); $month = StrFTime("%m", $datumy); $year = StrFTime("%Y", $datumy); // převod na korektní hodnoty $year = Date("Y", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $month = Date("m", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $count_days = Date("t", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); // počet dnů v měsíci // ke každému dni přiřadí jeho číslo v týdnu (1 = pondělí, ...) for($i=1;$i<=$count_days;$i++){ $date[$i] = Date("w", MkTime(0,0,0,$month,$i,$year)); if($date[$i]==0) $date[$i] = 7; } $first = $date[1]; // číslo prvního dne v měsíci (1 = pondělí, ...) ?> "; //echo ""; } } echo ""; if(!CheckDate($month, $day+1, $year)) break; // pokud neexistuje následující datum, ukončí cyklus } echo "
"; //zavináč potlačuje chybovou hlášku, kterou absolutně nechápu @DateLink2("", $count_days, $mesic." ".$year,$_GET["p2"]); // odkaz na měsíční statistiku echo ""; ?>
PoÚtStČtSoNe
"; // poslední den v týdnu if($x==0){ // první týden $end = 7-$first+1; }elseif($day+7>=$count_days){ // poslední týden $end = $count_days; }else{ // zbylé týdny $end = $day+7; } for($i=1;$i<=7;$i++){ echo ''; $day = $x*7+$i-$first+1; // na základě obou cyklů postupně počítá den if($date[$day] == $i){ DateLink($day, $day, $day,""); // odkaz na denní statistiku }else{ echo " 

"; ///////////////// 3 měsíc ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $datumy = strtotime("+3 month",strtotime("now")); $month = StrFTime("%m", $datumy); $year = StrFTime("%Y", $datumy); // převod na korektní hodnoty $year = Date("Y", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $month = Date("m", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $count_days = Date("t", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); // počet dnů v měsíci // ke každému dni přiřadí jeho číslo v týdnu (1 = pondělí, ...) for($i=1;$i<=$count_days;$i++){ $date[$i] = Date("w", MkTime(0,0,0,$month,$i,$year)); if($date[$i]==0) $date[$i] = 7; } $first = $date[1]; // číslo prvního dne v měsíci (1 = pondělí, ...) ?> "; //echo ""; } } echo ""; if(!CheckDate($month, $day+1, $year)) break; // pokud neexistuje následující datum, ukončí cyklus } echo "
"; //zavináč potlačuje chybovou hlášku, kterou absolutně nechápu @DateLink2("", $count_days, $mesic." ".$year,$_GET["p2"]); // odkaz na měsíční statistiku echo ""; ?>
PoÚtStČtSoNe
"; // poslední den v týdnu if($x==0){ // první týden $end = 7-$first+1; }elseif($day+7>=$count_days){ // poslední týden $end = $count_days; }else{ // zbylé týdny $end = $day+7; } for($i=1;$i<=7;$i++){ echo ''; $day = $x*7+$i-$first+1; // na základě obou cyklů postupně počítá den if($date[$day] == $i){ DateLink($day, $day, $day,""); // odkaz na denní statistiku }else{ echo " 

"; ///////////////// 4 měsíc ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $datumy = strtotime("+4 month",strtotime("now")); $month = StrFTime("%m", $datumy); $year = StrFTime("%Y", $datumy); // převod na korektní hodnoty $year = Date("Y", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $month = Date("m", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $count_days = Date("t", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); // počet dnů v měsíci // ke každému dni přiřadí jeho číslo v týdnu (1 = pondělí, ...) for($i=1;$i<=$count_days;$i++){ $date[$i] = Date("w", MkTime(0,0,0,$month,$i,$year)); if($date[$i]==0) $date[$i] = 7; } $first = $date[1]; // číslo prvního dne v měsíci (1 = pondělí, ...) ?> "; //echo ""; } } echo ""; if(!CheckDate($month, $day+1, $year)) break; // pokud neexistuje následující datum, ukončí cyklus } echo "
"; //zavináč potlačuje chybovou hlášku, kterou absolutně nechápu @DateLink2("", $count_days, $mesic." ".$year,$_GET["p2"]); // odkaz na měsíční statistiku echo ""; ?>
PoÚtStČtSoNe
"; // poslední den v týdnu if($x==0){ // první týden $end = 7-$first+1; }elseif($day+7>=$count_days){ // poslední týden $end = $count_days; }else{ // zbylé týdny $end = $day+7; } for($i=1;$i<=7;$i++){ echo ''; $day = $x*7+$i-$first+1; // na základě obou cyklů postupně počítá den if($date[$day] == $i){ DateLink($day, $day, $day,""); // odkaz na denní statistiku }else{ echo " 

"; ///////////////// 5 měsíc ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $datumy = strtotime("+5 month",strtotime("now")); $month = StrFTime("%m", $datumy); $year = StrFTime("%Y", $datumy); // převod na korektní hodnoty $year = Date("Y", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $month = Date("m", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $count_days = Date("t", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); // počet dnů v měsíci // ke každému dni přiřadí jeho číslo v týdnu (1 = pondělí, ...) for($i=1;$i<=$count_days;$i++){ $date[$i] = Date("w", MkTime(0,0,0,$month,$i,$year)); if($date[$i]==0) $date[$i] = 7; } $first = $date[1]; // číslo prvního dne v měsíci (1 = pondělí, ...) ?> "; //echo ""; } } echo ""; if(!CheckDate($month, $day+1, $year)) break; // pokud neexistuje následující datum, ukončí cyklus } echo "
"; //zavináč potlačuje chybovou hlášku, kterou absolutně nechápu @DateLink2("", $count_days, $mesic." ".$year,$_GET["p2"]); // odkaz na měsíční statistiku echo ""; ?>
PoÚtStČtSoNe
"; // poslední den v týdnu if($x==0){ // první týden $end = 7-$first+1; }elseif($day+7>=$count_days){ // poslední týden $end = $count_days; }else{ // zbylé týdny $end = $day+7; } for($i=1;$i<=7;$i++){ echo ''; $day = $x*7+$i-$first+1; // na základě obou cyklů postupně počítá den if($date[$day] == $i){ DateLink($day, $day, $day,""); // odkaz na denní statistiku }else{ echo " 

"; ///////////////// 6 měsíc ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $datumy = strtotime("+6 month",strtotime("now")); $month = StrFTime("%m", $datumy); $year = StrFTime("%Y", $datumy); // převod na korektní hodnoty $year = Date("Y", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $month = Date("m", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $count_days = Date("t", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); // počet dnů v měsíci // ke každému dni přiřadí jeho číslo v týdnu (1 = pondělí, ...) for($i=1;$i<=$count_days;$i++){ $date[$i] = Date("w", MkTime(0,0,0,$month,$i,$year)); if($date[$i]==0) $date[$i] = 7; } $first = $date[1]; // číslo prvního dne v měsíci (1 = pondělí, ...) ?> "; //echo ""; } } echo ""; if(!CheckDate($month, $day+1, $year)) break; // pokud neexistuje následující datum, ukončí cyklus } echo "
"; //zavináč potlačuje chybovou hlášku, kterou absolutně nechápu @DateLink2("", $count_days, $mesic." ".$year,$_GET["p2"]); // odkaz na měsíční statistiku echo ""; ?>
PoÚtStČtSoNe
"; // poslední den v týdnu if($x==0){ // první týden $end = 7-$first+1; }elseif($day+7>=$count_days){ // poslední týden $end = $count_days; }else{ // zbylé týdny $end = $day+7; } for($i=1;$i<=7;$i++){ echo ''; $day = $x*7+$i-$first+1; // na základě obou cyklů postupně počítá den if($date[$day] == $i){ DateLink($day, $day, $day,""); // odkaz na denní statistiku }else{ echo " 

"; ///////////////// 7 měsíc ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $datumy = strtotime("+7 month",strtotime("now")); $month = StrFTime("%m", $datumy); $year = StrFTime("%Y", $datumy); // převod na korektní hodnoty $year = Date("Y", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $month = Date("m", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $count_days = Date("t", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); // počet dnů v měsíci // ke každému dni přiřadí jeho číslo v týdnu (1 = pondělí, ...) for($i=1;$i<=$count_days;$i++){ $date[$i] = Date("w", MkTime(0,0,0,$month,$i,$year)); if($date[$i]==0) $date[$i] = 7; } $first = $date[1]; // číslo prvního dne v měsíci (1 = pondělí, ...) ?> "; //echo ""; } } echo ""; if(!CheckDate($month, $day+1, $year)) break; // pokud neexistuje následující datum, ukončí cyklus } echo "
"; //zavináč potlačuje chybovou hlášku, kterou absolutně nechápu @DateLink2("", $count_days, $mesic." ".$year,$_GET["p2"]); // odkaz na měsíční statistiku echo ""; ?>
PoÚtStČtSoNe
"; // poslední den v týdnu if($x==0){ // první týden $end = 7-$first+1; }elseif($day+7>=$count_days){ // poslední týden $end = $count_days; }else{ // zbylé týdny $end = $day+7; } for($i=1;$i<=7;$i++){ echo ''; $day = $x*7+$i-$first+1; // na základě obou cyklů postupně počítá den if($date[$day] == $i){ DateLink($day, $day, $day,""); // odkaz na denní statistiku }else{ echo " 

"; ///////////////// 8 měsíc ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $datumy = strtotime("+8 month",strtotime("now")); $month = StrFTime("%m", $datumy); $year = StrFTime("%Y", $datumy); // převod na korektní hodnoty $year = Date("Y", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $month = Date("m", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $count_days = Date("t", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); // počet dnů v měsíci // ke každému dni přiřadí jeho číslo v týdnu (1 = pondělí, ...) for($i=1;$i<=$count_days;$i++){ $date[$i] = Date("w", MkTime(0,0,0,$month,$i,$year)); if($date[$i]==0) $date[$i] = 7; } $first = $date[1]; // číslo prvního dne v měsíci (1 = pondělí, ...) ?> "; //echo ""; } } echo ""; if(!CheckDate($month, $day+1, $year)) break; // pokud neexistuje následující datum, ukončí cyklus } echo "
"; //zavináč potlačuje chybovou hlášku, kterou absolutně nechápu @DateLink2("", $count_days, $mesic." ".$year,$_GET["p2"]); // odkaz na měsíční statistiku echo ""; ?>
PoÚtStČtSoNe
"; // poslední den v týdnu if($x==0){ // první týden $end = 7-$first+1; }elseif($day+7>=$count_days){ // poslední týden $end = $count_days; }else{ // zbylé týdny $end = $day+7; } for($i=1;$i<=7;$i++){ echo ''; $day = $x*7+$i-$first+1; // na základě obou cyklů postupně počítá den if($date[$day] == $i){ DateLink($day, $day, $day,""); // odkaz na denní statistiku }else{ echo " 

"; ///////////////// 9 měsíc ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $datumy = strtotime("+9 month",strtotime("now")); $month = StrFTime("%m", $datumy); $year = StrFTime("%Y", $datumy); // převod na korektní hodnoty $year = Date("Y", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $month = Date("m", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $count_days = Date("t", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); // počet dnů v měsíci // ke každému dni přiřadí jeho číslo v týdnu (1 = pondělí, ...) for($i=1;$i<=$count_days;$i++){ $date[$i] = Date("w", MkTime(0,0,0,$month,$i,$year)); if($date[$i]==0) $date[$i] = 7; } $first = $date[1]; // číslo prvního dne v měsíci (1 = pondělí, ...) ?> "; //echo ""; } } echo ""; if(!CheckDate($month, $day+1, $year)) break; // pokud neexistuje následující datum, ukončí cyklus } echo "
"; //zavináč potlačuje chybovou hlášku, kterou absolutně nechápu @DateLink2("", $count_days, $mesic." ".$year,$_GET["p2"]); // odkaz na měsíční statistiku echo ""; ?>
PoÚtStČtSoNe
"; // poslední den v týdnu if($x==0){ // první týden $end = 7-$first+1; }elseif($day+7>=$count_days){ // poslední týden $end = $count_days; }else{ // zbylé týdny $end = $day+7; } for($i=1;$i<=7;$i++){ echo ''; $day = $x*7+$i-$first+1; // na základě obou cyklů postupně počítá den if($date[$day] == $i){ DateLink($day, $day, $day,""); // odkaz na denní statistiku }else{ echo " 

"; ///////////////// 10 měsíc ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $datumy = strtotime("+10 month",strtotime("now")); $month = StrFTime("%m", $datumy); $year = StrFTime("%Y", $datumy); // převod na korektní hodnoty $year = Date("Y", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $month = Date("m", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $count_days = Date("t", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); // počet dnů v měsíci // ke každému dni přiřadí jeho číslo v týdnu (1 = pondělí, ...) for($i=1;$i<=$count_days;$i++){ $date[$i] = Date("w", MkTime(0,0,0,$month,$i,$year)); if($date[$i]==0) $date[$i] = 7; } $first = $date[1]; // číslo prvního dne v měsíci (1 = pondělí, ...) ?> "; //echo ""; } } echo ""; if(!CheckDate($month, $day+1, $year)) break; // pokud neexistuje následující datum, ukončí cyklus } echo "
"; //zavináč potlačuje chybovou hlášku, kterou absolutně nechápu @DateLink2("", $count_days, $mesic." ".$year,$_GET["p2"]); // odkaz na měsíční statistiku echo ""; ?>
PoÚtStČtSoNe
"; // poslední den v týdnu if($x==0){ // první týden $end = 7-$first+1; }elseif($day+7>=$count_days){ // poslední týden $end = $count_days; }else{ // zbylé týdny $end = $day+7; } for($i=1;$i<=7;$i++){ echo ''; $day = $x*7+$i-$first+1; // na základě obou cyklů postupně počítá den if($date[$day] == $i){ DateLink($day, $day, $day,""); // odkaz na denní statistiku }else{ echo " 

"; ///////////////// 11 měsíc ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $datumy = strtotime("+11 month",strtotime("now")); $month = StrFTime("%m", $datumy); $year = StrFTime("%Y", $datumy); // převod na korektní hodnoty $year = Date("Y", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $month = Date("m", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $count_days = Date("t", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); // počet dnů v měsíci // ke každému dni přiřadí jeho číslo v týdnu (1 = pondělí, ...) for($i=1;$i<=$count_days;$i++){ $date[$i] = Date("w", MkTime(0,0,0,$month,$i,$year)); if($date[$i]==0) $date[$i] = 7; } $first = $date[1]; // číslo prvního dne v měsíci (1 = pondělí, ...) ?> "; //echo ""; } } echo ""; if(!CheckDate($month, $day+1, $year)) break; // pokud neexistuje následující datum, ukončí cyklus } echo "
"; //zavináč potlačuje chybovou hlášku, kterou absolutně nechápu @DateLink2("", $count_days, $mesic." ".$year,$_GET["p2"]); // odkaz na měsíční statistiku echo ""; ?>
PoÚtStČtSoNe
"; // poslední den v týdnu if($x==0){ // první týden $end = 7-$first+1; }elseif($day+7>=$count_days){ // poslední týden $end = $count_days; }else{ // zbylé týdny $end = $day+7; } for($i=1;$i<=7;$i++){ echo ''; $day = $x*7+$i-$first+1; // na základě obou cyklů postupně počítá den if($date[$day] == $i){ DateLink($day, $day, $day,""); // odkaz na denní statistiku }else{ echo " 

"; ///////////////// 12 měsíc ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// $datumy = strtotime("+12 month",strtotime("now")); $month = StrFTime("%m", $datumy); $year = StrFTime("%Y", $datumy); // převod na korektní hodnoty $year = Date("Y", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $month = Date("m", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); $count_days = Date("t", MkTime(0,0,0, $month, 1, $year)); // počet dnů v měsíci // ke každému dni přiřadí jeho číslo v týdnu (1 = pondělí, ...) for($i=1;$i<=$count_days;$i++){ $date[$i] = Date("w", MkTime(0,0,0,$month,$i,$year)); if($date[$i]==0) $date[$i] = 7; } $first = $date[1]; // číslo prvního dne v měsíci (1 = pondělí, ...) ?> "; //echo ""; } } echo ""; if(!CheckDate($month, $day+1, $year)) break; // pokud neexistuje následující datum, ukončí cyklus } echo "
"; //zavináč potlačuje chybovou hlášku, kterou absolutně nechápu @DateLink2("", $count_days, $mesic." ".$year,$_GET["p2"]); // odkaz na měsíční statistiku echo ""; ?>
PoÚtStČtSoNe
"; // poslední den v týdnu if($x==0){ // první týden $end = 7-$first+1; }elseif($day+7>=$count_days){ // poslední týden $end = $count_days; }else{ // zbylé týdny $end = $day+7; } for($i=1;$i<=7;$i++){ echo ''; $day = $x*7+$i-$first+1; // na základě obou cyklů postupně počítá den if($date[$day] == $i){ DateLink($day, $day, $day,""); // odkaz na denní statistiku }else{ echo " 

"; ?>