Letní scéna Harfa 2022

Tannhäuser

Romantická opera Richarda Wagnera
Tannhäuser

Účinkují: Oleg Korotkov, Jiří Sulženko, Alexander Schulz, Miguelangelo Cavalcanti, Svatopluk Sem, Dana Burešová, Adriana Kohútková, Jolana Fogašová, Richard Samek, Martin Šrejma, Zdeněk Plech, Roman Vocel, Václav Lemberk, Václav Sibera, Miloš Horák, Ladislav Mlejnek, Daniel Frank, Janice Baird, Blanka Jílková, Markéta Panská, Lenka Pavlovič
Autor: Richard Wagner
Režie: Andrejs Žagars

Richard Wagner spojil ve své romantické opeře Tannhäuser a zápas pěvců na Wartburce, jak zní celý název, několik předloh a témat, které pojednávají o minnesängrovi Tannhäuserovi, zápasu pěvců na hradě Wartburgu a sv. Alžbětě Duryňské. Pro české prostředí není bez zajímavosti, že jako zdroj inspirace na skladatele zapůsobil český hrad Střekov, který navštívil v červnu 1842. Premiéra se konala 19. října 1845 v Drážďanech za Wagnerova řízení. V titulní roli vystoupil český tenorista Josef Tichatschek (Josef Alois Ticháček).

V Čechách byla opera hrána poprvé 25. listopadu 1854 ve Stavovském divadle pod taktovkou Františka Škroupa. Důležitou kapitolou vzniku Tannhäusera je uvedení v Paříži roku 1861. Wagner dílo částečně přepracoval, např. 2. scénu 1. jednání – Venušinu horu. K dalším úpravám došlo v souvislosti s uvedeními v Mnichově (1867) a ve Vídni (1875), které jsou považovány za tzv. verzi poslední ruky, ačkoli je znění běžně označováno jako pařížská verze.

Jedním ze základních motivů díla je kontrast smyslné lásky, reprezentované Venuší, s čistou láskou Alžbětinou. Podobné téma nacházíme i v pozdějším Parsifalovi. Dílo patří k divácky atraktivním titulům, mj. pro množství působivých a známých částí (předehra, bakchanále, Tannhäuserovy zpěvy, příchod hostů na Wartburg, Wolframova píseň k Večernici, Alžbětina scéna aj.).

V budově Státní opery byl Tannhäuser nastudován naposledy před dvaceti lety. Novou inscenací připomeneme 200 let od narození a 130 let od úmrtí skladatele.

TannhäuserTannhäuserTannhäuserTannhäuser