Krakatit

Příběh člověka, který chtěl příliš mnoho
Krakatit

Účinkují: Zuzana Onufráková, Filip Čapka, Marek Pospíchal, David Punčochář, Robert Jašków, Kristýna Frejová, Tomáš Pavelka, Martina Krátká, Stanislav Šárský, Petr Vaněk, Marek Daniel, Mario Čermák, Michal Švarc, Adam Vacula, Martin Holec, Roman Zlatohlávek, Milan Loucký, Pavel Grösser, Matouš Filcík, František Jeřábek, Sára Bukovská, Ondřej Juráň
Autor: Karel Čapek
Režie: Daniel Hrbek
Délka: 175 min.

Krakatit se vymyká tradiční tvorbě Karla Čapka; nenajdeme v něm jeho obvyklou umírněnost, systematičnost a pragmatismus - lze bez nadsázky říci, že se vymkl svému autorovi z kontroly. Není divu. Proslulý román píše Čapek v období svých Kristových let; kdy si nabírá stále více a více práce, kdy bojuje již pár let s bolestmi způsobenými Bechtěrevovou chorobou a především se ocitá mezi dvěma ženami – Olgou Scheinpflugovou a Věrou Hrůzovou. Na jaře 1923 u něho vrcholí duševní krize. I proto v románu ustupuje rátio do pozadí a na povrch vypluje mnohé z potlačovaného, hlubinného a živelného, ba bytostného. Krakatit bývá právem označován za nejvíce autobiografický román Karla Čapka.

Horečka a exploze. Dva ústřední motivy, které Krakatitem prostupují v různých rovinách i významech. Prudkost a náhlá zastavení. Vášeň po poznání i vášeň erotická; tříštění poklidu a řádu, překračování hranic až k sebedestrukci. Okamžik postavený proti věčnosti. Poryvy přecitlivělosti i zarputilé a bezohledné vydání se za čímsi. Bolestivé sebepoznání a v jeho důsledku neodvratitelná odpovědnost za své činy.

Čapek vytvořil svět na hraně snu a reality, snad na hraně života a smrti, vědomí a nevědomí. Proto je zde možné vše – až příliš smířlivě plynoucí řád v Týnici, kafkovská absurdita vojenské monarchie, oživlé stíny totální anarchie a předzvěst chaosu, stejně jako rozhovory s Ďáblem či Bohem mimo čas a prostor.

KrakatitKrakatitKrakatitKrakatit