Letní scéna Harfa 2022

Země Lhostejnost

Na motivy knihy esejů Karla Kryla
Země Lhostejnost

Účinkují: Miroslav Hruška, Klára Cibulková, Jan Holík, Týna Průchová, Tomáš Červinek, Andrea Buršová
Autor: Dodo Gombár, Libor Vodička
Režie: Dodo Gombár
Délka: 90 min.

Karel Kryl jako písničkář s výjimečným básnickým talentem, ale hlavně jako vizionář a prorok, jehož skeptické názory publikum v porevolučním nadšení najednou nechtělo slyšet. Země lhostejnost vychází ze stejnojmenné knihy porevolučních esejů, představení s rytmickými voicebandy a třemi kytarami, ve kterém každý z šesti herců je Karlem Krylem, překvapí rovněž nečekanou scénografií. Země lhostejnost tak poutavě přibližuje nejen jeden mimořádný lidský osud, ale i nedávnou historii.

Země LhostejnostZemě LhostejnostZemě LhostejnostZemě Lhostejnost