Letní scéna Harfa 2022

Tvrz - komedie husitská

Divadlo Bolka Polívky
Tvrz - komedie husitská

Účinkují: Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, Jiří Pecha, Petr Halberstadt, Filip Teller, Šárka Vaculíková, Mariana Chmelařová, Jaromír "Barin" Tichý, Jiří Fretti Pfeifer
Autor: Luboš Balák
Režie: Luboš Balák
Délka: 100 min.

Hra o našich pradědech a prabábách, spanilých pannách a udatných bojovnících. Komedie o Češích, o kterých se říká, že nebojují a nemají hrdiny. Jak budou obyvatelé tvrze hejtmana Arnošta čelit hordám cizáckých nepřátel?

Jan Hus dávno již upálen. Na Českou zemi valí se hordy cizáckých nepřátel, kterým čelí jen hrstka našich. Na malém ostrohu tyčí se osamoceně nevelká tvrz hejtmana Arnošta. I na ni brzy dolehnou krutosti doby a válečných požárů. Křižácká přesila blíží se a muži, ženy ale i panicové a panny budou nuceni rozhodnout se čemu dát přednost – boji či zbabělosti – cti či ohnutým zádům? Jakou cestu zvolí naši předkové, jakou cenu tím dají svým životům? Toť důležitá otázka, neb na jejich skutcích a činech stojí i společnost dnešní a my nejsme jiní než oni. Hra z doby husitské o našich pradědech a prabábách, kteří nežili zase tak dávno.

Tvrz - komedie husitskáTvrz - komedie husitskáTvrz - komedie husitskáTvrz - komedie husitská