Letní scéna Harfa 2022

Laskavé bohyně

Historická fikce na půdorysu antického dramatu
Laskavé bohyně

Účinkují: Jan Teplý ml., Ondřej Volejník, Ondřej Veselý, Tereza Dočkalová, Magdalena Wronková, Zdeněk Kupka, Martin Hruška, Ivan Jiřík, Tomáš Dianiška, Sebastián Kuhn
Autor: Jonathan Littell
Režie: Michal Lang
Délka: 175 min.

Rozsáhlý román amerického autora Jonathana Littella vyšel poprvé v roce 2006 a okamžitě se stal velkou literární událostí. Fiktivní paměti Maximiliena Aueho zachycují s nebývalou otevřeností, přesností a historickou věrností osudy jednoho mladého, dobře zajištěného, vzdělaného a víceméně „slušného esesáka“, který se stal masovým vrahem. Silný a dramatický příběh plný nadšení, oddanosti, ukrývané sexuální touhy, přátelství, ale i chladné a syrové racionality, citové vyprahlosti či nejrůznějších vnitřních běsů odhaluje s děsivou názorností obrovské nebezpečí číhající za určitých okolností na kteréhokoliv člověka. Oněmi laskavými bohyněmi z názvu jsou totiž míněny lítice, které v řecké mytologii pronásledují provinilce…
Román Jonathana Littella je právem považován za jedno ze stěžejních děl současné světové literatury.

Laskavé bohyněLaskavé bohyněLaskavé bohyněLaskavé bohyně