Letní scéna Harfa 2022

Titanic-světová výstava

Odhalte tajemství Titaniku
Titanic-světová výstava

Světová výstava Titanic Vám přiblíží nejen konkrétní příběhy mnoha cestujících na Titaniku, ale také období technických objevů a společenskopolitickou situaci počátku 20. století v Evropě i ve světě.

Uvidíte stovky originálních artefaktů vyproštěných ze slavného vraku na dně oceánu. Mezi exponáty jsou části vybavení lodi, kusy nábytku, porcelán, a mnoho osobních předmětů cestujících. Za projektem světové výstavy Titanic stojí společnost RMS Titanic, jež má výlučná práva na vyprošťování artefaktů z vraku Titaniku. Výstava byla rozšířena o tzv. českou stopu na Titaniku a také o velkou a přehlednou časovou osu mapující světové společensko-kulturnímu dění se zvláštním důrazem na situaci v tehdejších Čechách a na Moravě, které byly ještě součástí monarchie Rakousko Uhersko.

Titanic byl ve své době největší osobní parník světa. Byl určen pro převoz cestujících a pošty mezi Evropou a Severní Amerikou. Právě ohromné transatlantické parníky symbolizovaly velkolepý rozvoj techniky a nástup nových technologií. Titanic však ztroskotal ve vodách Atlantiku již během své první plavby dne 15. dubna 1912. Zahynulo na něm přes 1500 osob.

Výstava Titanic dokonale zobrazuje historické souvislosti, společenskou, kulturní a politickou situaci na počátku 20. století. Výstava návštěvníkům přiblíží také velkou migrační vlnu, kdy tisíce lidí utíkalo z Evropy před chudobou a blížící za vysněným bohatstvím do Ameriky.

Výstava je skvělým tipem na školní exkurzi, která zpestří nejen hodiny dějepisu. Studenti se na výstavě seznámí s historií mořeplavby, velkými zámořskými objevy, technickými vynálezy, uměleckými směry, ale i politickou situací, která vedla k vypuknutí I. světové války.

Každý návštěvník při vstupu na výstavu obdrží boarding pass – palubní vstupenku s konkrétním jménem reálného člověka, který na Titaniku v době jeho katastrofy byl. Prožije tak celou prohlídku výstavy jako jeden z cestujících na palubě Titaniku. Díky dokonalé rekonstrukci kajut, strojovny nebo jídelny, návštěvníci nasají atmosféru přepychu a technického pokroku počátku 20. stol. Zažijí nádheru dobových interiérů i hluk strojoven a dotknou se osudného ledovce.

Osobní prožitky a mnoho reálných exponátů řadí výstavu Titanic k nejoblíbenějším na světě.

Titanic-světová výstavaTitanic-světová výstavaTitanic-světová výstavaTitanic-světová výstava