Letní scéna Harfa 2022

Večer tříkrálový

Veselá a něžně poetická komedie
Večer tříkrálový

Účinkují: Ivana Wojtylová, Radek Valenta, Tereza Dočkalová, Jan Teplý, Jan Kačer, Ivan Jiřík, Zuzana Slavíková, Ondřej Veselý, Tomáš Dianiška, Ondřej Volejník, Stanislav Šárský, Vojtěch Šárský, Jáchym Kučera, Vilém Udatný, Jan Špíšek
Autor: William Shakespeare
Režie: Ivan Krejčí
Délka: 175 min.

Shakespearova hra je veselou a něžně poetickou komedií o nejrůznějších podobách a projevech lásky a sebelásky, brilantní a překvapivou hrou záměn. Jejími ústředními hrdiny jsou k nerozeznání si podobní sourozenci Viola a Sebastian, kteří se jeden druhému ztratili během strašlivé bouře na moři a vzájemně se považují za mrtvé. Shledají se nakonec? A získají protějšky, které milují? Kdo je vlastně kdo a kdo koho miluje? Bystrý rozum, nápaditost a přející náhoda nakonec způsobí, že je pýcha a nadutost po zásluze potrestána a zlý osud překonán. Příležitostí k dojetí, zasmání a překvapení je zde víc než dost - zvlášť, když se do příběhu zamíchají ještě hosté a sloužící Oliviina dvora, zvláště pak Tobiáš Říhal a Malvolio, kteří patří mezi nejoblíbenější postavy Shakespearových her. Večer tříkrálový patří k těm moudře optimistickým hrám, které v pravém slova smyslu diváky baví.

Večer tříkrálovýVečer tříkrálovýVečer tříkrálovýVečer tříkrálový