Letní scéna Harfa 2022

Dekabaret

Unikátní kabaretní večer!
Dekabaret

Účinkují: Klára Cibulková, Kristýna Frejová, Barbora Valentová, Eva Vrbková, Blanka Popková, Štěpánka Pencová, Anna Duchaňová, Tomáš Červinek, Tomáš Pavelka, Martina Krátká, Petra Hřebíčková, Andrea Buršová, Patrik Děrgel
Režie: Martina Krátká

Jedinečný kabaret se odehraje vždy jedinkrát a naposled ve Studiu Švandova divadla. Dvacet písní přímo na tělo hercům Švandova divadla složilo 10 různých hudebníků a texty pocházejí od členů Švandova divadla či od jejich přátel. Rozmanitost námětů, žánrů, interpretů i atmosfér je zaručena. Připravena jsou i četná překvapení, z nichž některá ani připravena nejsou. Zajímaví hosté z dalekých i blízkých končin.

Kdo u toho nebude tentokrát, nebude u toho již nikdy!

DekabaretDekabaretDekabaretDekabaret