Letní scéna Harfa 2022

Steamboat Stompers

Dixielandová hudba
Steamboat Stompers

Speciální koncert na počest Tonyho Brycha

Hudební skupina "Steamboat Stompers" vznikla v roce 1968 z několika amatérských hudebníků, které spojoval společný zájem o aktivní interpretaci tradičního jazzu a hned zpočátku si získala poměrně širokou posluchačskou základnu. Přispěl k tomu zejména originální přístup ke zpracování notoricky známých jazzových témat interpretovaných neworleánskými muzikanty v první polovině tohoto století a humorná nadsázka umocňovaná neopakovatelným vokálním projevem Antonína "Tonyho" Brycha.

Dlouholetý koníček hudebníků našel brzy uplatnění při koncertních vystoupeních kapely v různých klubech, zejména pak klubech studentských. V krátké době od svého vzniku účinkovala kapela prakticky již na všech jazzových festivalech pořádaných v tehdejším Československu a úspěšně absolvovala řadu jazzových festivalů v Evropě. Mezi její příznivce patří veškeré věkové kategorie. Ostatně - dixielandová hudba neodmyslitelně patří do století páry a skupina Steamboat Stompers ještě víc. Ne že by vypadali nějak archaicky, "mladíci" bez rozdílu věku jsou všichni, ale oni totiž mají páru zakomponovánu přímo ve svém názvu (steamboat = parník). A kdo jsou "Stompers"? Stompers se v oblasti kolébky dixielandu - kolem řeky Mississippi - říká lidem, kteří do rytmu klepou nohou.