Velikonoční Pašije

aneb Komedie o vzkříšení Páně
Velikonoční Pašije

Selské obchůzkové hry u nás mají dlouhou tradici. Hrají se už více než tři sta let. Hrály se na vsích, před kostely, v selských staveních i na panských sídlech. Hrály se většinou o vánocích, v čase masopustu nebo – jako ta naše pašijová – o velikonocích. Vždy byly plné krásných lidových písní, naivní poezie i svébytného lidového humoru. Popisovaly utrpení Ježíše Krista, dcery siónské pláči, a vedle nich se Smrt - “ ta mrcha chcíplá“ -  hádá s Čertem Babduškou o lidskou duši. Stejně jako v té naší Komediji o slavném vzkříšení Páně.

Přijďte se podívat – „budeme persóny různé prezentýrovati, vesele i smutně zpívati, na nástroje živě hráti…a tyjátr veliký provozovati ...

Přijďte pobejt – nebudete litovati!“TOPlist