Letní scéna Harfa 2022

Černý med

Původní česká hra inspirovaná skutečnými událostmi
Černý med

Účinkují: Ivana Uhlířová, Vasil Fridrich
Autor: Vojtěch Mašek
Režie: Vojtěch Mašek, Ivana Uhlířová
Premiéra:19.01.2018

Dialog jako utkání, jako souboj o nadvládu. Ale také jako rozkoš, slast z kladení vět, akce a reakce. Nebezpečí na hranici šílenství, smrti, konce, flirtování s koncem. Modelování slov do tvarů, do hmoty, do těžké vůně, slova jako kyselina rozleptávající již vyřčené.

Byli jste někdy předvoláni k vysvětlení události? Vaše zkušenost může být podobná zkušenosti Eugena Loebla. Může ale být stejně tak docela odlišná. Setkání s vyšetřovatelem, v našem případě s vyšetřovatelkou, je samozřejmě pouhá rekonstrukce případu, která se, z bezpečnostních důvodů, pouze inspiruje skutečnou událostí. Ze stejných důvodů nemůžeme sdělit, do jaké míry se odchylujeme od skutečnosti a do jaké míry se skutečnost odchyluje od nás. Rozumíte?

Vyšetřovatelka zahajuje zpočátku velmi korektní výslech. Postupně se odhaluje, že se jedná o zamotanou causu. Loebl se ocitá v pasti, ze které nelze vyváznout. Celá věc je ale vždy zpochybněna, nabízejí se nová vysvětlení, bourající ta původní.

Tvar, který využívá a rozvíjí tradici realizace textů stojících na promyšlené práci s dialogem, jazykem a na přesném hereckém provedení, navozuje dojem klasické bravurní a zpočátku konvenční divadelní hry. Ten se postupně rozkládá a podvratně nabourává. Před divákovými zraky se dekonstruuje vyprávění, přesto se nanaruší pravidla žánru. Na závěr se dočkáme odhalení pachatele, byť zločinem je zde něco jiného, než se zprvu zdálo.

Zatím vám nemůžeme sdělit více, celý případ je v tuto chvíli v šetření. Vše se odehraje v pravý čas a všechny důležité informace vám budou sděleny.

Černý medČerný medČerný medČerný medČerný med