Werther

Příběh plný vášní
Werther

Účinkují: Peter Berger, Richard Samek, Zdeněk Plech, Jevhen Šokalo, Veronika Hajnová, Štěpánka Pučálková, Michaela Zajmi, Yukiko Kinjo, Slávka Zámečníková, Jiří Brückler, Jiří Rajniš, Ivo Hrachovec, Lukáš-Hynek Krämer, Vladimír Doležal, Václav Sibera, Kristýna Vylíčilová
Autor: Jules Massenet
Režie: Stefan Heinrichs

Goethe inspiroval svojí tvorbou řadu umělců a mezi nimi také autory oper. Mezi nejzdařilejší adaptace Goethových děl patří opery francouzských skladatelů, Mignon Ambroise Thomase, Faust a Markéta Charlese Gounoda a Werther Julese Masseneta. Utrpení mladého Werthera, román ve formě dopisů z roku 1774, se stal záhy po svém vydání kultovní knihou, v níž její čtenáři nacházeli sami sebe, a řada z nich následovala hlavního hrdinu až k sebevraždě. Dílo reprezentuje německé preromantické literární hnutí Sturm und Drang (Bouře a vzdor), které kladlo důraz na lidskou emocionalitu coby odpověď na chladný racionalismus osvícenské doby. Massenetův kompoziční styl, kterým navázal na svého učitele Thomase a jeho kolegu Gounoda, upoutá pozornost především bohatou melodičností a barevnou orchestrací, v níž byl autorovi vzorem i Richard Wagner. Svojí sugestivní hudební řečí podtrhuje příběh plný vášní, které není hlavním hrdinům dopřáno uspokojit. Do Národního divadla se Werther vrátí po bezmála osmdesáti letech od inscenace uváděné v letech 1927-1939, aby znovu připomněl, proč patří k nejúspěšnějším dílům francouzské operní literatury. Inscenaci vynikajícího evropského operního režiséra Willyho Deckera uvedeme ve spolupráci s Oper Frankfurt.

WertherWertherWertherWertherWerther