Letní scéna Harfa 2022

Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční

Česká mše vánoční

Česká mše vánoční, také uváděná jako mše Hej mistře nebo lidově Rybovka, je česky psaná církevní skladba Jakuba Jana Ryby, který je též autor jejího textu. Přestože je stavěná stejně jako latinská hudební mše, jedná se o pastorální hru aplikovanou na liturgii tradiční mše; příběh vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Česká mše vánoční má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí, pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu.

Interpreti di Praga je pražský hudební komorní soubor založený v roce 2005 jeho uměleckým vedoucím, kontrabasistou a dirigentem Ondřejem Krbcem. Původně tento soubor vystupoval pod jménem Czech String Chamber Ensemble/Orchestra a již v roce 2006 se stal neodmyslitelnou součástí dramaturgie komorních koncertních sálů v Praze, do roku 2017 se představil na více než 500 koncertech.
Soubor je živým hudebním tělesem, jehož základem je klavírní sexteto (housle-prim, housle-sekund, viola, violoncello, kontrabas, klavír), jehož forma je v závislosti na cíli produkce variabilní. Takto je možno interpretovat skladby v menším složení umělců, např. dueta, ale i orchestru s dirigentem a s ohledem na požadovanou dramaturgii soubor vystupuje se sólovými zpěváky (soprán, alt, tenor, bas), sbory a tanečníky.
Interpretační talent a hudební zaujetí členů ansámblu přináší publiku nevšední zážitek při poslechu hudby období baroka, klasicismu, romantismu a stylů 20. století. Hráče spojuje nejen spolupráce s hudebními ikonami (Plácido Domingo, Renée Fleming, Paul Freeman, Jiří Bělohlávek, Ondřej Kukal, Václav Hudeček, Jindřich Pazdera) a významné hudební soutěže (Concertino Praga, Virtuosi per musica di Pianoforte, Yfran Neaman-Mainz), ale i nahrávací činnost (Deutsche Welle, Český rozhlas, Slovenský rozhlas, Evropská rozhlasová unie).

Smíšený pěvecký sbor Orfej byl založen v roce 2001. Je sborem komorním, počet aktivních členů se pohybuje kolem pětadvaceti. Členská základna se stále mírně obměňuje, někteří členové činnost ve sboru z rodinných či studijních důvodů přerušili a po čase se opět do našich řad vrátili.
Sbor po celou dobu jeho činnosti vede MgA. Jan Svejkovský.
Orfej se snaží svým repertoárem postihnout co nejširší záběr skladeb všech období, od renesance po současnost. Většinu skladeb provádí a capella, vítá však též příležitosti ke spolupráci s instrumentálními tělesy. Ve svém repertoáru má sbor duchovní i světské skladby z období od renesance (Lasso, Gastoldi, Bennet, Michna), přes všechna další (Vivaldi, Bach, Händel, Černohorský, Tůma, Mozart, Bruckner, Brahms, Saint Saëns, Dvořák, Fibich, Janáček, Rachmaninov, Poulenc, Thompson) až po současnost (Lukáš, Krček, Pärt, Kukal).V roce 2016 Orfej oslavil 15 let trvání. Při této příležitosti vydal druhé CD nahrávek pořízených v kostele sv. Rodiny v areálu Domova sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích a v nahrávacím studiu 3bees Jinočany.
Karolína Janů - soprán
Karolína Janů absolvovala magisterské studium na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze pod vedením Prof. Jany Jonášové a ve studiu pokračovala na Codarts University for the Arts v Rotterdamu pod vedením Prof. Roberty Alexander.
V roce 2009 se zúčastnila mistrovských kurzů „Internationale Sommerakademie Prag – Wien – Budapest“ u Prof. KS Évy Marton, vzdělávala se dále u Alexandera Olivera, Mariny Rebeky, Lynne Dawson a Nancy Henninger.
V roce 2008 se umístila na druhém místě v „Duškově pěvecké soutěži“ Mozartovy obce v České republice. Obdržela také stipendium od Nadace Bohuslava Martinů v Praze pro prezentaci díla Bohuslava Martinů v Nizozemsku.
V rámci své profesionální koncertní činnosti Karolína Janů spolupracovala například s Komorní filharmonií Pardubice, Západočeským Symfonickým Orchestrem a Pražským komorním orchestrem. Věnuje se interpretaci staré hudby ve spolupráci se soubory Collegium 1704, Ensemble Inégal, Barocco sempre giovane a Czech Ensemble Baroque.
Pravidelně také vystupuje na hudebních festivalech v České republice, jako například Mezinárodní hudební festival České doteky hudby a Dvořákův festival.
V rámci několikaleté spolupráce s nizozemským dirigentem Dirkjanem Horringou a ensemblem La Pellegrina prezentovala Karolína Janů například sopránové solo v kantátě Antonína Dvořáka “Svatební košile” či sopránový sólový part v oratoriu Josepha Haydna “Die Schöpfung” a to jak v České republice tak v Nizozemsku.
Mezi její repertoár patří operní role jako Bastienka (Bastien a Bastienka), kterou ztvárňuje v projektu „Bastien a spol” ve spolupráci s Jaromírem Nohavicou, Ilia (Idomeneo), Euridice (Orfeo ed Euridice), Mařenka (Prodaná nevěsta) či Cleopatra (Giulio Cesare in Egitto), stejně jako řada duchovních děl a široký romantický písňový repertoár.
V roce 2018 ztvární Karolína Janů roli Euridice v opeře Claudia Monteverdiho „Orfeo” v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni.
Barbora Polášková - alt
Mezzosopranistka Barbora Polášková, nominovaná na Cenu Thálie 2016, získala hudební vzdělání na Pražské konzervatoři a Konzervatoři Plzeň (absolvovala ve třídě Jaroslavy Niederlové) a na řadě mistrovských kurzů doma i v zahraničí (mj. Masterclass José Cury v roce 2016 či Dagmar Peckové v roce 2012). Své vzdělání si doplnila studiem jazyků na Univerzitě Karlově. Vystupuje pravidelně po celé republice, absolvovala turné po Brazílii, Japonsku, Thajsku, Izraeli, Maroku, Francii a Německu, spolupracuje se světovými a českými dirigenty (A.Scarano, O.Vänskä, Z.Mácal, V.Válek, O.Lenárd, P.Altrichter, P.Vronský, Ch.Olivieri-Munroe, M.Comin, N.Baxa, V.Spurný, M.Štilec aj.) a orchestry (Sao Paulo Symphony Orchestra, Thailand Philharmonic Orchestra, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražská komorní filharmonie, Filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie B.Martinů či Jihočeská komorní filharmonie).
Nahrála několik kompaktních disků: v roce 2009 Amor eterno s operními áriemi 19. a 20. století a Umění milovati s hudbou současného skladatele Zdeňka Zahradníka; v roce 2011 Písně Almy Mahlerové – záznam koncertu v pražském Obecním domě pod vedením dirigenta Zdeňka Mácala a za doprovodu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK; v roce 2015 A Tribute to the Jewish Soul s Schulhoffovou Symfonií pro alt a orchestr Menschheit a Mahlerovými Písněmi o mrtvých dětech (pod taktovkou Alfonsa Scarana se vystřídala Moravská filharmonie Olomouc a Severočeská filharmonie Teplice). V roce 2017 symfonickou fantazii Žítkovská bohyně na profilovém disku soudobého skladatele Jana Vičara Cesta k slunci; v témže roce Guitarra Cantante, české a španělské písně za doprovodu kytarového dua Siempre Nuevo; a v roce 2017 písňový cyklus The Magic Wheel of the Zodiac soudobé australské skladatelky Margaret Brandman.
V červnu 2010 Barbora Polášková debutovala jako Carmen v Moravském divadle Olomouc, kde v letech 2010-2016 působila jako sólistka opery a operety. Spolupracuje se Slezským divadlem Opava, s Divadlem J.K.Tyla v Plzni, s Národním divadlem moravskoslezským, s Jihočeským divadlem, s Hudebním divadlem Karlín a se Severočeským divadlem.
Kromě Carmen ztvárnila Rosinu (Lazebník sevillský), Neris (Medea), Fenenu (Nabucco), Káču (Čert a Káča), Olgu (Evžen Oněgin), Paní Quickly (Falstaff), Maddalenu (Rigoletto), Třetí dámu (Kouzelná flétna), Malinu (Voják a tanečnice), Dinah (Tři přání aneb vrtkavosti života), Maru (Noc plná světla), Ernestinu (Příležitost dělá zloděje), Prince Orlofského (Netopýr), Wandu (Polská krev), Boulotku (Modrovous J.Offenbacha) a další.
V listopadu 2011 vystoupila na koncertě se sopranistkou Metropolitní opery Sondrou Radvanovsky. V témže roce se představila jako Carmen v Národním divadle v Praze na festivalu Opera 2011. V říjnu 2016 zpívala na koncertě s José Curou v pražském Obecním domě.
Pravidelně koncertuje s kytarovým duem Siempre Nuevo (tvořeným kytaristy Matějem Fremlem a Patrickem Vacíkem).
Od září 2015 působí jako pedagog sólového zpěvu na Konzervatoři v Teplicích.
Martin Slavík - tenor
Martin Slavík (tenor) je absolventem Katedry sólového zpěvu Fakulty umění Ostravské univerzity. Již v průběhu studií hostoval v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Kromě Pražského filharmonického sboru účinkuje také v Hudebním divadle v Karlíně a věnuje se sólové koncertní činnosti. Ve svém repertoáru má skladby operetní a muzikálové z titulů, také světské a duchovní skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Schuberta, A. Dvořáka, B. Smetany a mnoha dalších autorů, včetně současných.
Jaromír Nosek - bas
Vystudoval nejprve sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze a poté zpěv na Pražské konzervatoři a na Hudební fakultě AMU v Praze. Absolvoval stipendijní stáže na Dartington International Summer School ve Velké Británii, Accademia Chigiana v italské Sieně a na Conservatorio Santa Cecilia v Římě. Jaromír se věnuje především interpretaci renesančního, barokního a klasicistního repertoáru. Je členem mezinárodně renomovaných souborů Collegium Vocale 1704 a Cappella Mariana a jeho dosavadní koncertní zkušenosti zahrnují spolupráci i s mnoha dalšími českými a zahraničními orchestry a vokálními ansámbly jako Musica Florea, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Doulce Mémoire, Les Talens Lyriques, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Gli Angeli Geneve, Vox Luminis, La Venexiana či Lautten Compagney. Jako sólový i ansámblový zpěvák účinkoval na mnoha mezinárodních hudebních festivalech – např. Pražské Jaro, Salzburger Festspiele, Festival d‘Ambronay, Settimana Musicale Senese, Festival Oude Muziek Utrecht, Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México ad. Opernímu publiku se představil např. v titulní roli Vivaldiho serenaty La Senna Festeggiante, jako Mephistofeles v opeře Louise Spohra Faust, Mozartův Komtur v Donu Giovannimnebo Sarastro v Kouzelné flétně.