Kouzelná země

Jevištní adaptace románu

Účinkují: Johanna Tesařová, Lucie Juřičková, Tereza Vilišová, Jindřiška Dudziaková , David Prachař, Filip Rajmont, Pavel Batěk, Filip Kaňkovský, Matyáš Řezníček, Robert Mikluš, Václav Vašák, Martin Dědoch, Oskar Hes, Jan Nedbal, Kateřina Dvořáková, Veronika Lapková, Kateřina Winterová
Autor: Jáchym Topol
Režie: Jan Mikulášek

Jevištní adaptace třetího románu Jáchyma Topola (1962) Noční práce evokuje přízračný svět české pohraniční vesnice v čase přelomové dějinné události – okupace ČSSR vojsky zemí Varšavské smlouvy. Bratři Ondra a Kamil jsou sem „uklizeni“ svým otcem, který má blíže neurčené tajné poslání a nemůže se o kluky starat. Ti se tak stávají jakýmsi majetkem vesnice a zároveň kanálem, jímž protéká zjitřená kolektivní paměť. Na ploše několika srpnových dnů, kterými nás Topol svým jedinečným obrazivým stylem provádí, jako bychom se ocitli v sousedství všeho podstatného, čím mohla typická česká vesnice projít – válka, odsun, kolektivizace, ale také hony na čarodějnice, pogromy, masopustní orgie. V Topolově knize se zvláštním způsobem protíná historie a bezčasí ve znepokojivém, nervy drásajícím tanci. Úkol převést tento tanec na jeviště Stavovského divadla bude výzvou pro Jana Mikuláška.