Masters of Classics


Program zpěv a varhany:

J. CLARKE:                         Trumpet Voluntary


J. S. BACH:                        Chorál: Bist du bei mir
                                         Preludium C dur


G. F. HÄNDEL:                   Árie: Ombra mai fu
                                        Hallelujah z oratoria Mesiáš
                                        Árie: He shall feed His flock


J. S. BACH:                       Concerto a moll podle A. Vivaldiho


G. F. HÄNDEL:                   Árie: Lascia Ch’io Pianga


J. S. BACH:                       Chorál z kantáty č. 147
                                        Toccata a fuga d moll


A. DVORÁK:                      Biblické písně č. 4, 10
                                       Largo z Novosvětské symfonie


L. BOËLLMANN:                 T occata c mollTOPlist