Letní scéna Harfa 2022

Muž vlastní penis, vagína vlastní ženu

Ring je volný, šovinismus na scénu!
Muž vlastní penis, vagína vlastní ženu

Účinkují: Marie Štípková, Jan Grundman, Jiří Böhm, Sabina Bočková, Lukas Blaha
Autor: Petr Boháč a kolektiv
Režie: Petr Boháč, Miřenka Čechová
Délka: 85 min.
Premiéra:27.11.2021

V prvních letech dvacátého století píše mladý filosof svoji knihu Pohlaví a charakter. Krátce po jejím vydání, na začátku října 1903, si pronajme ve Vídni byt. Ten filosof se jmenuje Otto Weininger a je mu třiadvacet let. V bytě, který si pronajal, zemřel Ludwig van Beethoven. Pochopitelně to není náhoda... V červenci 1968 vstoupí do studia jednoho proslulého umělce žena a vystřelí na něho. Ta žena se jmenuje Valerie Solanas a ještě týž večer se přihlásí dopravnímu policistovi. Muž, na kterého zbraň namířila, byl Andy Warhol.

Dvě osoby s nesmiřitelností ke světu i k svému vlastnímu životu. Dvě osoby, které pohrdaly druhým pohlavím a svými výroky to dávaly okázale najevo. Mysoginie (nenávist k ženám) a misandrie (nenávist k mužům) ve stěžejních etapách 20. století. „Žena je buď matka nebo děvka; ani jedna neskýtá nic dobrého, natož inteligentního. I nejhorší muž má stále větší hodnotu než nejlepší žena…“ „...muž je jen nedokonalou ženou, kráčejícím potratem, potraceným už na genetické úrovni. Být mužem znamená být citově omezený zmetek; být mužem je tělesná vada a muži jsou citoví mrzáci.“ Kolik lidí přiznaně či potají přikývne?

Petr Boháč a Miřenka Čechová jsou vůdčími osobnostmi umělecké skupiny Spitfire Company, která patří ke špičce českého fyzického, experimentálního a tanečního divadla. Zároveň se však velmi intenzivně zabývají reflexí fenoménů současné společnosti a nebojí se argumentačně brilantně zvládnuté konfrontace. Jejich inscenace nabízejí velmi originální pohled na zvolené téma a zhusta také nabourání myšlenkových stereotypů a mainstreamové splavnosti skrze nápaditou provokativnost.
V inscenaci, jež vzniká v koprodukci Švandova divadla a Spitfire Company, povedou polemiku o šovinistickém myšlení v oblasti sexuality.

Muž vlastní penis, vagína vlastní ženuMuž vlastní penis, vagína vlastní ženuMuž vlastní penis, vagína vlastní ženuMuž vlastní penis, vagína vlastní ženuMuž vlastní penis, vagína vlastní ženu