Letní scéna Harfa 2022

Generál

Radošinské naivné divadlo
Generál

Účinkují: Stanislav Štepka, Kamil Mikulčík, Soňa Norisová, Dominika Kleisová, Lujza Schrameková, Csongor Kassai, Richard Felix, Mojmír Caban, René Štúr, Maruška Nedomová, Lenka Barilíková, Lucia Molnárová, Petra Molnárová, Andrea Martvoňová, Milan Šago, Peter Vaňouček, Pavel Čížek, Ladislav Hubáček
Autor: Stanislav Štepka
Režie: Ondrej Spišák

Príbeh malého veľkého muža, ako znie podtitul najnovšej Štepkovej hry Generál, priniesol na javisko Radošinského naivného divadla výraznú historickú osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Muža, o ktorom sa deti učia v školách, ku ktorého mohyle na Bradlo sa zavše vyberú politici demonštrovať svoj vzťah k jednému zo zakladateľov Česko-Slovenska – a predsa muža stále tajomného... Štepka však nenapísal "konšpiračnú" historickú drámu, ktorá by odhaľovala zákulisie mocenských intríg, ale poetickú revue, ktorá divákom dáva príležitosť vnímať Štefánika ako človeka, ktorý vyšiel z malých "slovenských" pomerov, a predsa bol klenotom.

GenerálGenerálGenerálGenerál