Letní scéna Harfa 2022

Hra o láske

Radošinské naivné divadlo
Hra o láske

Účinkují: Anna Šišková, Soňa Norisová, Darina Abrahámová, Andrea Martvoňová, Stanislav Štepka, Kamil Mikulčík, René Slováčková, Kristýna Farkašová, Petra Molnárová, Lucia Molnárová, Csongor Kassai, Maroš Balážik, Lujza Schrameková, Lenka Barilíková, Milan Šago, Maruška Nedomová, Mojmír Caban
Autor: Stanislav Štepka
Režie: Ondrej Spišák

V Štepkovej Hre o láske, ktorá má vari najbližšie k poetickej komédii, hovoríme o jedinej téme – večnej a nekonečnej – o láske v tých najrôznejších podobách.

Na scéne vyrozprávame životné príbehy lásky troch dôchodcovských manželských párov: dvojice rozhlasových pracovníkov a ich syna, trpko-smiešne osudy hluchej krajčírky a jachtavého drevorubača a v piesňovej podobe predstavíme štyridsaťročnú kariéru dvojice spevákov, ktorá nás bude sprevádzať piesňami o láske nielen svojimi osudmi, ale i módnym rytmom šiestich desaťročí. Osudy nebudeme rozprávať chronologicky, ale spätne, dozadu – od dôchodkového veku až po roky detstva a života rodičov.

Životnými príbehmi, v ktorých kľúčovú úlohu hrá láska, chceme hovoriť o tom, že svet sa mení, a dosť často vlastne všetko okolo nás, ale láska, chvalabohu, pretrváva a stále je tou najdôležitejšou a najvyššou ľudskou métou a hodnotou. Samozrejme, v našom poetickom a humornom rozprávaní o láske bude reč aj o neláske, ktorá lásku tak často a trpko sprevádza.