Johanka z Arku

Běda národu, který potřebuje své hrdiny!
Johanka z Arku

Účinkují: Bára Basiková, Radka Špáňová, Kamil Střihavka, Jiří Zonyga, Ondřej Ruml, Jan Kříž, Vladimír Marek, Zdeněk Podhůrský, Vilém Čok, Jan Apolenář, Petr Dopita, Richard Tesařík, Petr Opava, Michael Kubečka, Antonín Moravec, Michal Pleskot, František Pytloun, Ladislav Hudec, Ivana Korolová, Hana Kadlecová, Martina Pártlová, Renáta Podlipská, Igor Kolva, Michal Štípa, Ivana Beranová, Kristýna Marková, Adéla Hájková, Zuzana Heréniová, Iva Marešová, Lucia Soukupová, Zuzana Savková, Jan Tenkrát, Lukáš Písařík
Autor: Jiří Hubač, Gabriela Osvaldová, Ondřej Soukup
Režie: Jozef Bednárik, Ľubomír Fritz

Johanka z Arku, zvaná Panna Orleánská, se narodila v roce 1412 v rodině sedláka a rychtáře ve vesnici Domrémy, která v čase našeho příběhu ležela v severní polovině Francie okupované vojsky anglického krále Jindřicha VI.

Od svých 14 let slýchala HLASY a měla vidění, v nichž se jí zjevovali andělé a světci. Johanka se k nim modlila za záchranu Francie, neboť žoldnéřská anglická vojska drancovala a vypalovala její rodný kraj a nezadržitelně se blížila k Orleánsu.

HLASY dávají Johance jasné poslání obléci rytířskou zbroj, postavit se do čela vojsk a s pomocí Boží zachránit Francii. Johanka přesvědčí církev i krále, že je právě tou vyvolenou Pannou z Orleánsu a podaří se jí osvobodit Orleáns. Vrátí francouzským vojskům sebevědomí, hrdost a lásku ke své zemi, za kterou ochotně pokládají životy v bitvách v čele s Pannou Orleánskou. Král je slavnostně korunován v Remeši a Francie má oficiálně svého panovníka.

Politické lichvy, intriky církve i panovníka, strach a obavy mocných tohoto světa před příliš velkým vlivem a mocí vesnické dívky vydají Johanku Svaté inkvizici, která ji obviní z kacířství a posléze i odsoudí ke smrti upálením.

Johanka zemře na hranici, ale svobodná a sebevědomá Francie a její národ žije dál. Z Johanky se stává symbol, mýtus, který přetrvává staletí. "Běda národu, který potřebuje své hrdiny" – z této věty vychází vše co následuje a co vidíme dodnes.

Johanka z ArkuJohanka z ArkuJohanka z ArkuJohanka z ArkuJohanka z Arku