Letní scéna Harfa 2022

Jitka Vrbová

Koncert přední countryové a jazzové zpěvačky
Jitka Vrbová

Účinkují: Jitka Vrbová

Naše přední countryová a jazzová zpěvačka. Vlastnosti jejích písní jsou krása, smysl a trvalost. Přidává k tomu duši, oduševnění, to sametově něžné, v čem se poznává a projevuje láska. Hlas a písně Jitky Vrbové jsou sestry krásy, synové smyslu a děti trvalosti, jsou výrazem obdivu k romantice mládí, lásky k české zemi a k řece Sázavě, jsou zdrojem u pramene touhy, kterou mají mladí, a ozvěnou stesku, který poznává člověk s uplývajícím časem. Jsou to písně mládí, touhy a jejího naplňování i pomíjivosti, která nás leká i těší. Písně Jitky Vrbové konejší a povzbuzují. Není nic, co by zpěvák svými písněmi mohl víc.

Jitka VrbováJitka VrbováJitka Vrbová