Letní scéna Harfa 2022

Garderobiér

Divadlo Bolka Polívky
Garderobiér

Účinkují: Bolek Polívka, Milan Lasica, Emília Vášáryová, Jitka Čvančarová, Zdena Herfortová
Autor: Ronald Harwood
Režie: Roman Polák

Jak je již z názvu patrno, hlavní postavou je garderobiér Norman (Bolek Polívka), jenž už šestnáct let oddaně a s láskou, ale i ironií sobě vlastní pečuje o svého pána. Postavě egoistického, ale na druhou stranu i milého a šarmantního hlavního herce a principála, řečeného Sira (Milan Lasica).

Hra je koncipovaná jako tzv. divadlo na divadle, přičemž divákovi umožňuje pohled do divadelního zákulisí – do Sirovy šatny a krátce také do dění za portály. Režisér Polák dílo poněkud upravil a patrně vzhledem k blízkému vztahu obou hlavních protagonistů ke komičnu ji posunul směrem ke kabaretní povaze. V tomto duchu se Sir během představení několikrát přenese zpět do svého mládí – kdy byl ještě svět krásný a on zdravý a plný sil – a společně s Irene (Jitka Čvančarová) zpívá swingové písně. Ta si také Sira při poslední písni odvádí do pomyslného divadelního nebe.

GarderobiérGarderobiérGarderobiér