Letní scéna Harfa 2022

Žebrácká opera

Černá komedie se zpěvy
Žebrácká opera

Účinkují: Vojtěch Dyk, Jan Novotný, Eva Salzmannová, Magdaléna Borová, Alexej Pyško, Eva Vrbková, Sabina Králová, Karel Pospíšil, Milan Stehlík, Filip Rajmont, Jan Bidlas, Alena Bazalová, Marcela Holubcová, Anita Krausová, Kristýna Kudrnáčová, Týna Průchová, Anna Schmidtmajerová, Barbora Vyskočilová, Boris Hybner, Michal Dudek, Jiří N. Jelínek, Vlastimil Přáda, David Steigerwald, Milan Tomeš, Matěj Nechvátal
Autor: Bertolt Brecht, Kurt Weil
Režie: Ivan Rajmont
Délka: 220 min.

Představení není vhodné pro děti.

Klasické dílo dvacátého století, které je opřené o klasické dílo Gayovo z 18. století, je jakousi věčnou komedií kapitalismu. Stačilo jen zachovat logiku podnikání (trhu) a převrátit onen morální kodex, který vyrostl z protestantského vztahu k práci, majetku a světu vůbec. Vznikla černá komedie se zpěvy, o jejíž aktuální dopad se v žádné skutečně kapitalistické zemi nemusí nikdo bát. Zejména u nás ne - bohužel. Ale Žebrácká opera není jen věčnou komedií kapitalismu. Je také skvěle napsanou hrou, vnášející do divadla nutnost neběžného hereckého projevu a příležitost najít v textu i způsobu jeho interpretace nové možnosti a obsahy. Hra je uváděna s původní, světově proslulou hudbou Kurta Weilla.

Žebrácká operaŽebrácká operaŽebrácká operaŽebrácká opera