Letní scéna Harfa 2022

Othello

Baletní zpracování vrcholné Shakespearovy komedie
Othello

Účinkují: Richard Kročil, Michal Štípa, Jiří Kodym, Zuzana Susová, Klára Kutilová, Nikola Márová, Viktor Konvalinka, Karel Audy, Alexander Katsapov, Petr Strnad, Ondřej Novotný, Mário Bakuš, Klára Jelínková, Michaela Wenzelová, Kristýna Němečková, Edita Raušerová, Magdalena Matějková, Jade Clayton
Autor: Leoš Janáček, Youri Vamos
Režie: Youri Vamos
Délka: 105 min.

Po čtyřiceti letech se vrací na scénu Národního divadla v Praze baletní zpracování Othella. Tentokrát jej vytvořil Youri Vamos na hudbu Leoše Janáčka. Připomeňme si, že v roce 1959 a v roce 1968 inscenoval Othella Jiří Němeček na hudbu Jana Hanuše. Velmi zajímavou jednoaktovkou na othellovské téma byla Maurova pavana v choreografii José Limóna (na hudbu H. Purcella), která byla součástí komponovaného představení s názvem Amerikana (1995). Shakespearova hra Othello je doslova pojmem, s nímž si spojujeme tragédii žárlivosti. Shakespeare mistrně vykreslil půvabný, přestože tragický obraz s exotickou příchutí a s malicherným, o to více emocionálním důkazem nevěry v podobě pověstného šátku, který rozežírá Othellovo ušlechtilé srdce. Postava ďábelsky úkladného Jaga a nevinná oběť v podobě křehce se hájící Desdemony slibují „thriller“ efektně napjatých vztahů. Tyto znaky se staly doslova synonymem především žárlivosti, bezmoci z křivého obvinění a odporného intrikánství. Shakespearova produktivní tvorba právem budí obdiv a úžas nad tím, s jakou barvitostí a bohatým rozhledem dokládá dobu, ve které vznikla, a jak nadčasově promlouvá od doby svého vzniku až do dnešních dnů. Celé Shakespearovo úctyhodné dílo zůstává srozumitelné, obdivované, poučné a stále inspirativní pro další generace nejen dramatických umělců, ale také diváků snad na celém světě.

OthelloOthelloOthello