Letní scéna Harfa 2022

Carmen

Opera George Bizeta
Carmen

Účinkují: Jana Sýkorová, Andrea Kalivodová, Michal Lehotský, Martin Bárta, Roman Janál, Dana Burešová, Maria Kobielska, Alžběta Poláčková, Jaroslav Březina, Jiří Hruška, Václav Lemberk, Aleš Hendrych, František Zahradníček, Jiří Brückler, Jiří Hájek, Marie Fajtová, Hana Jonášová, Tereza Mátlová, Stanislava Jirků, Kateřina Hebelková, Jana Kurucová, Elena Maximová, Eduardo Aladrén, Peter Berger, Hector Lopez-Mendoza, Martin Muehle, Svatopluk Sem, Michaela Zajmi, Jana Horáková Levicová, Vladimír Doležal, Josef Moravec, Pavel Švingr, Lukáš Bařák
Autor: Georges Bizet
Režie: Jozef Bednárik
Délka: 180 min.

Carmen je jedna z nejúspěšnějších stálic operního repertoáru a její autor, francouzský skladatel Georges Bizet díky ní dosáhl světové proslulosti, přestože drtivá většina jeho díla dávno upadla v zapomnění. Bizetova poslední opera byla poprvé uvedena s nevalným ohlasem v Paříži v roce 1875. Krátce nato šestatřicetiletý autor náhle zemřel a o budoucím triumfu své opery se nikdy nedověděl. Příběh o divoké Cikánce Carmen, jejíž lásku nikdy nikdo nezíská natrvalo a jejíž nespoutaný život skončí rukou odmítnutého milence, vojáka Dona José, zpracoval Bizet geniálním způsobem podle stejnojmenné novely francouzského spisovatele Prospera Mérimée. Tuto operu plnou smyslných a vroucích melodií rozehrává v Národním divadle režisér Jozef Bednárik do velkolepé divadelní podívané.

Účinkuje orchestr, sbor a balet opery Národního divadla.

Na inscenaci spolupracuje Kühnův dětský sbor www.kuhnata.cz.

Opera je nastudována ve francouzském originále a v představení jsou použity české a anglické titulky.

CarmenCarmenCarmenCarmen