Letní scéna Harfa 2022

Othello

Rodinná tragédie
Othello

Účinkují: Martin Sitta, Radek Holub, Tereza Němcová, Zdeněk Hruška, Václav Jílek, Veronika Jeníková, Miluše Šplechtová, František Staněk, Marcel Rošetzký, Kristýna Hrušínská, Zdeněk Maryška, Rostislav Novák, Eliška Zemánková, Veronika Zemánková
Autor: William Shakespeare
Režie: Jan Hrušínský

Po uvedení Shakespearovy vrcholné komedie – Večeru tříkrálovém – přichází Divadlo Na Jezerce s autorovou vrcholnou tragédií. Protiklad černé i bílé má v Othellovi stěžejní význam. Pohled na bílou krásku Desdemonu v objetí tmavého Maura poskytuje již po staletí divákům eroticky vzrušující divadelní podívanou.

Zvláštností Othella je dramaticky účinný a přitom mimořádně přehledný děj. Láska, závist, žárlivost a intriky. Jago přesvědčí Othella, že jeho žena Desdemona se dopustila cizoložství s Cassiem a Othello zabije nejdřív svou ženu a potom sám sebe. Taková sevřenost dramatického děje je (s výjimkou Macbetha) v kontextu Shakespearových vrcholných tragédií nebývalá.

Mimořádnou důležitost ve hře má přesvědčovací moc slova. Othello si získá lásku Desdemony silou svého slova. Jago Othellovu lásku promění v žárlivost opět silou slova. Jago je nade vší pochybnost nejaktivnější postavou celé hry. Je v akci prakticky neustále a téměř bez výjimky je to akce řečová. Zatímco Othello mluví o lásce, Jago hovoří výhradně o chtíči. Jagova řeč důsledně napadá všechna Othellova velká slova a takové pojmy, jako jsou čest, láska, oddanost a poctivost. Vítězství Jaga nad Othellem spočívá mimo jiné v tom, že Jago dokáže Othellovi svůj jazyk vnutit. Othello se v druhé polovině hry nenakazí jenom žárlivostí, ale také Jagovým jazykem. V divadelním zrcadle Shakespearovy tragédie splývá drama zhroucení Othellovy osobnosti se zhroucením jeho řeči.

První inscenace: Od prvního uvedení hry v roce 1604 ve Whitehallu patřil Othello k nejpopulárnějším Shakespearovým tragédiím. Roli Othella hrál v Shakespearově době známý herec tragických rolí Richard Burbage. Prvním Jagem s největší pravděpodobností byl John Lowin.

Othello se do zavření divadel puritány (1642) na jakubovském a karolínském jevišti objevil ještě několikrát, například roku 1612-13 během oslav svatby princezny Alžběty (dcery Jakuba I.) s Friedrichem, kurfiřtem falckým, budoucím českým "zimním králem". O způsobu, jakým byl Othello v alžbětinské, jakubovské a karolinské době hrán se nedochovaly žádné dokumenty.

Místo děje: Benátky, Kypr. Doba děje: druhá polovina 16. století /S použitím poznámek překladatele Martina Hilského/

OthelloOthelloOthelloOthello