Adventní koncert

Tradiční adventní koncert
Adventní koncert

Tradiční koncerty v Národním divadle s hudbou vánoční doby a Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby.

Kühnův dětský sbor a Orchestr Národního divadla