Letní scéna Harfa 2022

Únos ze serailu

Opera Wolfganga Amadea Mozarta
Únos ze serailu

Účinkují: Markus Boysen, Simona Houda-Šaturová, Kateřina Kněžíková, Jana Šrejma Kačírková, Yukiko Kinjo, Aleš Briscein, Richard Samek, Jaroslav Březina, Tomáš Kořínek, Zdeněk Plech, Jan Šťáva
Autor: Wolfgang Amadeus Mozart, Christoph Friedrich Bretzner, Johann Gottlieb Stephanie ml.
Režie: Joël Lauwers
Délka: 165 min.

Singspiel Únos ze serailu (Die Entführung aus dem Serail), stojící na začátku Mozartova vrcholného období, vznikl na objednávku císaře Josefa II. pro vídeňský Burgtheater. Slavné Mozartovo dílo je neseno v typicky odlehčené atmosféře, hýří štiplavě rošťáckým i shovívavým humorem, ale dokáže se také – jak je u Mozarta zvykem – zastavit a ztišit v jemných a melancholických pasážích.

Příběh o věrné Konstanci a její služebné Blondě, unesených tureckým pašou Selimem do jeho harému, z nějž jsou složitě vysvobozovány svými nápadníky Belmontem a Pedrillem, je variací na mozartovsky životodárné téma hledání svobodné přirozenosti a rovnováhy v mezilidských vztazích a pochopitelně nejvíce ve vztahu mezi ženou a mužem. Propracování charakterů a hudební virtuozita sólových partů staví Mozartovu operu vysoko nejen nad díla jeho současníků, ale potvrzují i přední skladatelovu pozici mezi dramatickými umělci všech dob.

Od prvního provedení se toto duchaplné dílo setkává s neustávající oblibou u diváků, a proto se vrací i na scénu Stavovského divadla, tradičního místa uvádění Mozartových děl.

Účinkuje sbor a orchestr Národního divadla.

Opera je nastudována v německém originále a v představení jsou použity české a anglické titulky.

Únos ze serailuÚnos ze serailuÚnos ze serailuÚnos ze serailu