Aida

Opera Guiseppe Verdiho
Aida

Účinkují: Anda-Louise Bogza, Jordanka Derilova, Jitka Svobodová, Anna Todorova, Efe Kişlali, Michal Lehotský, Nikolaj Višnjakov, Mario Zhang, Alexander Schulz, Veronika Hajnová, Galia Ibragimova, Martin Bárta, Miguelangelo Cavalcanti, Richard Haan, Vladimír Chmelo, Jakub Kettner, Milan Bürger, Lukáš-Hynek Krämer, Oleg Korotkov, Miloš Horák, Ladislav Mlejnek, Jiří Sulženko, Lubomír Havlák, Jiří Hruška, Hana Jonášová, Jana Sibera, Dagmar Vaňkátová
Autor: Giuseppe Verdi
Režie: Petar Selem
Délka: 165 min.

K otevření Suezského kanálu si egyptský vicekrál Ismail Paša objednal operu u skladatele, jehož Rigoletto zahajoval roku 1869 otevření operního domu v Káhiře. Giuseppe Verdi věnoval přípravě velkou péči a vypravil se i do Egypta, aby získal vlastní představu o této zemi. V Miláně si nechal vyrobit podle svých údajů i staroegyptsky tvarované trubky, tzv. aidovky. Operu dokončil Verdi až po otevření Suezského průplavu (17. 11. 1869), premiéra se uskutečnila 24. 12. 1871 v Teatro del’Opera v Káhiře.

Dramatický náboj příběhu etiopské princezny Aidy a egyptského válečníka Radama vyrůstá z vnitřního sváru ženy, která se musí rozhodnout mezi věrností své vlasti a láskou k muži, který patří k utlačovatelům jejího národa. Mezi láskou a povinností se ocitne i Radames, když nakonec kvůli Aidě zradí svou zem.

Premiéra současné inscenace se uskutečnila roku 1994. Známý egyptský malíř Hafíz Abdel Farghali se postaral o nefalšovaný egyptský kolorit scény, která se spolu s dekorativními kostýmy Josefa Jelínka zasloužila o vznik jednoho z nejúspěšnějších představení souboru. Inscenace se setkala s velkým ohlasem i při dvou turné Státní opery Praha po Japonsku – v roce 2001 v roli Radama vystoupil umělec světového formátu José Cura, a v roce 2005 s naším souborem hostovala Maria Guleghina.

Účinkuje orchestr a sbor Státní opery.

Opera je nastudována v italském originále a v představení jsou použity české a anglické titulky.

AidaAidaAidaAida