Letní scéna Harfa 2022

Taneční hodiny pro starší a pokročilé

Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Taneční hodiny pro starší a pokročilé

Účinkují: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Karel Gult, Rostislav Trtík, Adéla Zejfartová
Autor: Bohumil Hrabal, Václav Nývlt, Josef Dvořák
Režie: Josef Dvořák

Nová divadelní úprava hry Bohumila Hrabala, která křehce a srozumitelně zprostředkovává texty pábitelských historek, objevuje pravdu o životě, lásku v mnoha podobách a filosoficky znamenitě podložený humor autora.

To, co mě na díle Bohumila Hrabala trvale fascinuje jsou hodnoty měřitelné víc srdcem, než rozumem. Těším se na zkoušky, protože vím, že je co hrát- a že ve své lásce k dílu Bohumila Hrabal nejsem sám. Baví mě odkrývat „perličky na dně“ u figurek na okraji společnosti,baví mě objevovat pravdu o životě a současně také lásku v mnoha podobách, baví mě náramný, filozoficky znamenitě podložený humor pana doktora Hrabala.

Budu se poctivě snažit, abych v nové divadelní úpravě představení TANEČNÍ HODINY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ, tentokrát ve své Divadelní společnosti, dostál velikosti /ale i křehkosti a srozumitelnosti/ jeho textů. Těch výtečných pábitelských historek, které byly napsány proto,aby trvale odrážely skutečnou tvář života - v jeho tragičnosti a směšnosti zároveň je bezpočet.

Josef Dvořák

Taneční hodiny pro starší a pokročiléTaneční hodiny pro starší a pokročiléTaneční hodiny pro starší a pokročiléTaneční hodiny pro starší a pokročilé